Consulting

"TOMA" posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług doradczych z zakresu optymalizacji infrastruktury IT i usług sieciowych. Konsultacje obejmują analizę ekonomiczno - informatyczną sprzętu i oprogramowania systemowego. Przeprowadzamy przegląd funkcjonujących w przedsiębiorstwie rozwiązań, oceniamy kluczowe składniki infrastruktury informatycznej oraz identyfikujemy pilne potrzeby zmian.

Staramy się znaleźć silne i słabe strony systemu informatycznego firmy Klienta oraz zaproponować adekwatne do potrzeb rozwiązania.

Chcesz usprawnić swoją infrastrukturę IT? Pozwól nam dobrać i wdrożyć odpowiednie rozwiązania informatyczne.